تماس با ما

برای تماس با پایگاه اینترنتی «ایرانیان»، بر حسب نیاز یا آنچه در نظر دارید (ارسال خبر، گزارش، عکس، مقاله و…)، می‌توانید از گزینه‌های زیر استفاده کنید.

اطلاعات تماس

Washington Iranians Media, Inc
P. O. Box 2023
Ashburn, Virginia 20146
United States of America

تلفن: 703.724.9680
فکس: 703.724.9689
پست الکترونیک: Iranians@iraniansnewspaper.com