عبدالستار دوشوکی

چابهار: 15 هزار روز از آن روز گذشت

15 هزار روز پیش زادگاه من "چابهار" نه شهر پروژه ها بود و نه شهر افسانه ها و نه لقب پر طمطراق "تنها بندر اقیانوسی کشور" را به یدک می کشید. شهر کوچکی بود با آدم های بزرگ. بر عکس این روزها که شهر بزرگی است مملو از آدم های کوچک. همه نوع آدم های کوچک؛ از قاچاقچیان مواد مخدر روستاهای کوچک گرفته تا کلان دزدها از کلان شهرهای دور و نزدیک. به جز مشتی خاطرات ریز و درشت و تظاهراتی که بر علیه حکومت نوپای جمهوری اسلامی در شهر براه می انداختیم، شهر ما نه شهر مرمر و...