نعیمه دوستدار

نبرد نابرابر سبک زندگی شخصی ایرانی با سبک زندگی تحمیلی اسلامی

خلاصه حرف‌هایش این بود: «موضوع عفاف و حجاب نباید زنانه شود و طوری تلقی نکنیم که فقط زنان مخاطب آن هستند بلکه عفاف و حجاب متعلق به همه است و بحث کنترل، محدودیت و محدودسازی نیست بلکه بحث سبک زندگی خوب و سالم است.» معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانوده ریاست جمهوری در ایران، چند روز قبل در گفت‌وگویی درباره هفته عفاف و حجاب که از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه برگزار می‌شود، تلاش کرد سبک زندگی اسلامی را به عنوان سبک زندگی سالم تبیین کند و در این میان بیش از همه از زنان مایه گذاشت؛ اینکه رعایت حجاب ضامن...