CATEGORY

تفریخ و سرگرمی

ترامپ خواستار مسلح کردن معلمان و افزایش سن قانونی برای خرید اسلحه شد

دونالد ترامپ دیروز، پنجشنبه ۲۲ فوریه، از نظر خود مبنی بر مسلح کردن بخشی از معلمان برای مقابله با حملات پیاپی به مدارس دفاع...